Tagged with Kê Gà

Năm khai sinh của các ngọn hải đăng Đại Lãnh, Mũi Dinh, Kê Gà

Năm khai sinh của các ngọn hải đăng Đại Lãnh, Mũi Dinh, Kê Gà

Vị trí Cap Varella (mũi Đại Lãnh), Cap Padaran (Mũi Dinh) và mũi Kê Gà trên bản đồ năm 1892 Nguyễn Văn Nghệ    Vào Google tìm kiếm năm khai sinh ra ngọn hải đăng Đại Lãnh, Mũi Dinh ta nhận được các nguồn thông tin đều ghi hải đăng Đại Lãnh khai sinh năm … Tiếp tục đọc