Tagged with John M. Keynes

Kinh Tế Dễ Hiểu

Kinh Tế Dễ Hiểu

Đoàn Hưng Quốc / Việt Báo I. Ba Mô Hình Kinh Tế Ba nền kinh tế lớn nhất toàn cầu hiện là Mỹ-Trung-Âu. Theo cách hiểu thông thường thì Hoa Kỳ gắn liền với Tư Bản và thị trường tự do (free market), Âu Châu với nền Dân Chủ Xã Hội (Social Democracy) còn Trung … Tiếp tục đọc