Tagged with Huỳnh Chương Hưng

Nguồn gốc danh xưng các triều đại Trung Quốc

Nguồn gốc danh xưng các triều đại Trung Quốc

Huỳnh Chương Hưng    Lịch sử của Trung Quốc lâu đời, các triều đại trị vì cũng nhiều, việc đầu tiên phải làm của những vị sáng nghiệp ra triều đại, đó là xác lập quốc hiệu (danh xưng triều đại). Quốc hiệu là xưng hiệu của một quốc gia. Trong Sử kí – Ngũ … Tiếp tục đọc

Vệ Thanh

Vệ Thanh

Nguyên tác Hàn Tố Văn  Dịch : Huỳnh Chương Hưng Vệ Thanh 卫青 (? – năm 106 trước công nguyên), tự Trọng Khanh 仲卿. Danh tướng thời Tây Hán, người Bình Dương 平阳 Hà Đông 河东 (nay là phía tây nam Lâm Phần 临汾 Sơn Tây 山西).           Vệ Thanh nhân vì có quan hệ … Tiếp tục đọc