Tagged with hội họa

Tề Bạch Thạch- danh họa Trung Hoa cận đại

Tề Bạch Thạch- danh họa Trung Hoa cận đại

Lê Anh Minh Ngày 23 tháng 11 năm 1863 (tức năm Đồng Trị thứ hai, đời Thanh) tại ngôi làng Tinh Đẩu, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, một bé trai đã chào đời trong một gia đình nông dân nghèo. Gia đình này bấy giờ đã có bốn người, gia chủ là ông … Tiếp tục đọc