Tagged with hồ duy hải

Cái nhìn Lịch Sử về ba phiên tòa xử vụ Hồ Duy Hải: Vẫn xử như cái thời chưa cải cách tư pháp

Cái nhìn Lịch Sử về ba phiên tòa xử vụ Hồ Duy Hải: Vẫn xử như cái thời chưa cải cách tư pháp

Đan Thương * Chủ nghĩa Mác: Tư pháp nào cũng mang tính giai cấp Chủ nghĩa Mác coi Tư pháp nói riêng, và Nhà nước nói chung, là định chế có chức năng đàn áp. Đó là công cụ của giai cấp thống trị chống lại sự phản kháng của giai cấp bị trị. Theo … Tiếp tục đọc