Tagged with Hiến Pháp

Vì sao tiêu cực lan tràn?

Vì sao tiêu cực lan tràn?

Lê Văn Tích Chuyện tiêu cực, chuyện cửa sau, đi đêm, mãi lộ… không còn là chuyện hiếm trong xã hội ta ngày nay. Nó phổ biến, trầm trọng, nghiêm trọng đến mức “đe dọa sự tồn vong của chế độ”. Nó chính là nguyên nhân chủ yếu đã và sẽ hủy diệt mọi giá … Tiếp tục đọc

Nhà nước -Hiến Pháp- Nhân dân

Nhà nước -Hiến Pháp- Nhân dân

Tập hợp các bài viết của GS Cao Huy Thuần Nhà nước: ông là ai? Cái bệnh của trí thức là ưa duyên nợ với khái niệm. Mà người gắn bó tình nghĩa nhất với khái niệm không có ai khác hơn là… đức Khổng. Ông dạy: phải chính danh. Nghĩa là định nghĩa cho … Tiếp tục đọc