Tagged with goth

Sự hình thành nhà nước người Germania

Sự hình thành nhà nước người Germania

trích “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước”  của F. Engels Hemann khải hoàn sau chiến thắng Varus Theo Tacitus, người Germania có rất đông dân. Caesar cho ta ý niệm gần đúng về số dân của vài bộ tộc Germania cá biệt: về tổng số dân của người Usipetes và người Tencteri … Tiếp tục đọc

Trận Hải chiến Sena Gallica

Trận Hải chiến Sena Gallica

biên dịch hongsonvh Các bên tham chiến Đế quốc Byzantine Chỉ huy : John Valerian Sức mạnh : 50 tàu chiến Thương vong và thiệt hại: Tối thiểu Vương quốc Ostrogothic  Chỉ huy: Indulf Gibal Sức mạnh : 47 tàu chiến Thương vong và thiệt hại: 36 tàu bị mất, phần còn lại bị đốt cháy sau đó Trận Sena Gallica là … Tiếp tục đọc

Lịch sử xứ Gotland

Lịch sử xứ Gotland

    Tác phẩm Gutasaga bản tiếng Anh:  Peter Tunstall Hà Khánh dịch Lịch sử xứ Gotland (Gutasagan) là một câu chuyện viết về lịch sử của xứ Gotland trước thời kỳ bị Ki tô hóa. Nó đã được ghi lại vào thế kỷ 13 và tồn tại trong chỉ có duy nhất một bản thảo, Holm … Tiếp tục đọc

Attila the Hun và trận Chalon

Attila the Hun và trận Chalon

Arther Ferrill Hà Khánh dịch       Không có sự cuồng nộ khủng khiếp và hung bạo nào có thể sánh với Attila the Hun. Ngay tại thế kỉ 20 này thì đối với người Đức cái tên Attila là cái tên ghê sợ nhất. Attila thủ lĩnh vĩ đại của người Huns là … Tiếp tục đọc