Tagged with đông bắc á

Chính sách đối ngoại của Nga, Trung Quốc và Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI

Chính sách đối ngoại của Nga, Trung Quốc và Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI

TRẦN BÁCH HIẾU (Bộ môn Khoa học Chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội) Mặc dù chỉ là một khu vực thuộc Châu Á song Đông Á lại là một khu vực quan trọng và rất phức tạp, bởi nơi đây tập trung nhiều nước lớn. Chính vì thế mà cục diện chính trị Đông … Tiếp tục đọc