Tagged with Đệ Nhị Quy Điển

Bàn về vấn đề ‘Đệ Nhị Quy Điển’ của Kinh Thánh Công Giáo

Bàn về vấn đề ‘Đệ Nhị Quy Điển’ của Kinh Thánh Công Giáo

Lạc Vũ Thái Bình Đây là bức họa ‘Susanna and the Elders’ của họa sĩ Rembrandt van Rijn, vẽ năm 1647, minh họa cho câu chuyện xảy ra trong trọn vẹn chương 13 sách ngôn sứ Đanien trong Kinh Thánh Cựu ước. Đằng sau câu chuyện này là một vấn đề nổi cộm giữa Hội … Tiếp tục đọc