Tagged with datlai datma

Lịch sử và hoàn cảnh Tây Tạng

Lịch sử và hoàn cảnh Tây Tạng

Trích từ  Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng Người dịch  : Tâm Trí I. LỊCH SỬ TÂY TẠNG Không rõ sử cổ đại của dân tộc Tây Tạng như thế nào, nay chỉ dựa vào những ghi chép trong cổ sử Trung Quốc để có được những hiểu biết về dân tộc Tây Tạng. Theo … Tiếp tục đọc