Tagged with đạo mẫu

Tôn giáo và triết học trong Đạo Thánh Mẫu Việt

Tôn giáo và triết học trong Đạo Thánh Mẫu Việt

Hậu cung Đền Tiên La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thờ Đức Thánh Mẫu Uy viễn Đông Nhung Đại Tướng quân Vũ thị Thục Nương – Nữ Anh hùng đầu tiên của Dân tộc Việt nam khởi nghĩa chống xâm lược Đông Hán trước Hai Bà Trưng. Di tích và Lễ Hội cấp Quốc … Tiếp tục đọc

Nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam- Uy Viễn Đông Nhung Đại tướng quân Vũ thị Thục Nương trong Đại khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam- Uy Viễn Đông Nhung Đại tướng quân Vũ thị Thục Nương trong Đại khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Vũ Ngọc Phương Trong thời Bắc thuộc lần nhất tính từ năm 177 Tr.CN khi Triệu Đà xâm lược nước Âu Lạc sát nhập vào Nam Việt, sau đến năm 111 Tr.CN nhà Tây Hán diệt họ Triệu đưa Việt Nam vào thuộc Hán cho tới năm 39 sau Công Nguyên của thời kỳ này … Tiếp tục đọc

Sự thật về Quan Lớn Tuần Tranh

Sự thật về Quan Lớn Tuần Tranh

CAO LỖ – VƯƠNG QUAN ĐỀ NGŨ TUẦN TRANH- SỰ THẬT LỊCH SỬ VỀ VỊ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM CHỐNG NGOẠI XÂM  Vũ Ngọc Phương Trong tín ngưỡng thờ hệ thống các vị Thánh trong Đạo Thánh Mẫu Việt, hiện vẫn có lễ hội tôn thờ Đức Thánh Quan đệ ngũ Tuần Tranh. Họ … Tiếp tục đọc

Mấy đặc điểm về giá trị văn hóa tinh thần của người Việt Tây Nam Bộ qua nghiên cứu tín ngưỡng Thờ Mẫu

Mấy đặc điểm về giá trị văn hóa tinh thần của người Việt Tây Nam Bộ qua nghiên cứu tín ngưỡng Thờ Mẫu

  Huỳnh Thiệu Phong (1) Việt Nam là quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn thường được nhận định là có nền văn hóa đa dạng trong thống nhất. Trước hết, sự đa dạng bắt nguồn từ việc không gian lãnh thổ của đất nước Việt Nam … Tiếp tục đọc

Đặc điểm của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ và mối quan hệ với bảo tồn bản sắc văn hóa

Đặc điểm của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ và mối quan hệ với bảo tồn bản sắc văn hóa

Huỳnh Thiệu Phong Đặt vấn đề Đảm bảo sự cân bằng trong đời sống tinh thần chưa bao giờ là một việc làm dư thừa. Trong cuộc sống công nghiệp hiện nay, những giá trị thuộc phạm trù văn hóa tinh thần không ngừng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong đời sống sinh … Tiếp tục đọc