Tagged with Đại nghị chế

Tổng Thống Chế, Đại Nghị Chế và Bán Tổng Thống Chế

Tổng Thống Chế, Đại Nghị Chế và Bán Tổng Thống Chế

Liệu các bạn có ai đã tự hỏi, vì sao Mỹ có tổng thống, còn Anh thì có Thủ tướng và Pháp thì lại có cả hai. Sự khác biệt nằm ở đâu? Bài viết này sẽ giải thích cho các bạn một cách dễ hiểu nhất về ba chính thể phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Tiếp tục đọc