Tagged with cu ba

Maurice Bishop – bi kịch nhà cách mạng Mỹ Latin

Maurice Bishop – bi kịch nhà cách mạng Mỹ Latin

Đăng Phạm Trong các nhà cách mạng ở Mỹ Latinh thế kỷ 20, thủ tướng Maurice Bishop của đảo quốc Grenada là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất. Cần biết rằng sân bay quốc tế duy nhất của Grenada lấy theo tên nhà cách mạng này: Sân bay quốc tế Maurice Bishop. Đó … Tiếp tục đọc