Tagged with chiến tranh trăm năm

Chiến tranh trăm năm

Chiến tranh trăm năm

Kevin Lê NGUỒN GỐC CHIẾN TRANH Khái niệm: Chiến tranh trăm năm là những cuộc xung đột liên tiếp của hai nước Pháp, Anh kéo dài qua nhiều thế hệ do tranh chấp đất đai và ngai vàng nước Pháp. Cuộc chiến có 4 giai đoạn : giai đoạn 1( 1337-1360) , giai đoạn 2 … Tiếp tục đọc