Tagged with Chân Lạp

Tham vọng của Hoàng đế Suryavarman II

Tham vọng của Hoàng đế Suryavarman II

Trần Viết Điền Tham vọng của Hoàng đế Suryavarman II hoàn toàn bị chôn vùi tại Đại Việt năm 1150 Sau 65 năm dời đô về Thăng Long, tính từ mốc lịch sử 1010,  các triều vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông đã củng cố và phát triển Đại Việt một cách bền … Tiếp tục đọc

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

Các vương quốc Ấn Độ đầu tiên trên đất Việt Nam và Đông nam Á

CÁC VƯƠNG QUỐC ẤN ĐỘ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT VÀ VÙNG ĐÔNGNAM Á TỪ THỜI CỔ ĐẾN GIỮA THẾ KỶ THỨ TƯ George Coedes Ngô Bắc dịch và phụ chú Lời người dịch: Dưới đây là bản dịch Chương 3 của tác phẩm nhan đề The Indianized States of Southeast Asia của G. Coedès, một tác phẩm được xem … Tiếp tục đọc