Tagged with Caroligian

Charlemagne – Charle Đại Đế

Charlemagne – Charle Đại Đế

tác giả : Hongsonvh Charlemagne – Carolus Magnus hoặc Karolus Magnus – Có nghĩa là Charles the Great; (năm 742 -> 28 tháng 1 năm 814) là Vua của người Frank từ năm 768 và là Hoàng đế La Mã (Imperator Romanorum) Từ năm 800 đến khi chết ông đã mở rộng vương quốc của người Frank thành một đế … Tiếp tục đọc