Tagged with Cao Huy Thuần

Điều định nghĩa một dân tộc

Điều định nghĩa một dân tộc

Giáo sư Cao Huy Thuần Tựa do NCLS đặt lại “Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Nước non bờ cõi đã chia Phong tục Bắc Nam cũng khác.” Cái gì là cốt lõi trong cái “khác” đó? Văn hiến. Văn hóa. Và cái gì là cốt lõi … Tiếp tục đọc

Bàn về an ninh

Bàn về an ninh

Cao Huy Thuần Sức mạnh quốc gia Khuynh hướng áp đảo cho đến gần đây trong lý thuyết quan hệ quốc tế đồng hóa an ninh với quốc phòng, định nghĩa an ninh như khả năng có thể ngăn chặn được một xâm lược vũ trang đến từ bên ngoài. Cách nhìn này xuất phát … Tiếp tục đọc

Con bê vàng

Con bê vàng

Cao Huy Thuần Thánh kinh kể: Moïse lên núi để gặp Thượng đế vì quần chúng tin rằng ông là trung gian giữa Thượng đế và dân Do Thái. Ông hẹn sẽ trở về trong vòng 40 ngày. Bốn mươi ngày và bốn mươi đêm không ăn uống, ông nghe Thượng đế đọc và khắc … Tiếp tục đọc

Dân chủ? Vẫn là mơ thôi?

Dân chủ? Vẫn là mơ thôi?

Cao Huy Thuần Các anh chị thân mến, vấn đề mà tôi đặt ra hôm nay đã cũ rích, cũ mèm, nghe nói đã mòn tai mà chính chúng ta cũng đã nói mòn lưỡi trong bao nhiêu năm. Vậy tại sao lần này vẫn đem cái chuyện “dân chủ” cũ mèm ấy ra mà … Tiếp tục đọc

Vạn đại dung thân

Vạn đại dung thân

Cao Huy Thuần Chúng ta học gì ở người xưa khi nhìn vị trí của Việt Nam ngày nay như một nước nhỏ ở Đông Nam Á nằm trong thế quân bình lực lượng giữa một siêu cường và một đại cường? Siêu cường mạnh nhất nhưng siêu cường đang bị thách thức.  Đại cường … Tiếp tục đọc

Nhà nước -Hiến Pháp- Nhân dân

Nhà nước -Hiến Pháp- Nhân dân

Tập hợp các bài viết của GS Cao Huy Thuần Nhà nước: ông là ai? Cái bệnh của trí thức là ưa duyên nợ với khái niệm. Mà người gắn bó tình nghĩa nhất với khái niệm không có ai khác hơn là… đức Khổng. Ông dạy: phải chính danh. Nghĩa là định nghĩa cho … Tiếp tục đọc

Chính đáng và chính đáng hóa

Chính đáng và chính đáng hóa

Hoàng đế Napoloeon I Cao Huy Thuần Ai cho chú mày làm vua? Qui t’a fait roi? Tôi mượn một trang sử của Pháp để mở đầu câu chuyện giải trí này. Chẳng phải vì tôi mê gì nước Pháp, nhưng quả thật, động đến chuyện hiến pháp, dù chỉ để giải trí, không đâu giàu hiến … Tiếp tục đọc