Tagged with CA DAO

Đất nước, con người-lịch sử, xã hội Kinh Bắc qua ca dao- ngạn ngữ

Đất nước, con người-lịch sử, xã hội Kinh Bắc qua ca dao- ngạn ngữ

Khổng Đức Thiêm  Trong kho tàng văn học dân gian hết sức phong phú của nhân dân Kinh Bắc, ca dao ngạn ngữ chiếm một vị trí đáng kể. Sự nhìn nhận về lịch sử, xã hội, đất nước, con người Kinh Bắc được thể hiện rất rõ nét, đẹp và nên thơ. Chúng tôi … Tiếp tục đọc