Tagged with Bùi Thị Đào Nguyên

Cao Bá Quát: cuộc đời & sự nghiệp

Cao Bá Quát: cuộc đời & sự nghiệp

Bùi Thị Đào Nguyên Phần I: Cuộc đời và sự nghiệp văn chương Cao Bá Quát (1809? – 1855), tên tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Ông là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương (nay thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội), và là một nhà thơ … Tiếp tục đọc