Tagged with bình ngô đại cáo

Nguồn gốc hai chữ “Văn Hiến” trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi

Nguồn gốc hai chữ “Văn Hiến” trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi

  Chung quanh hai chữ “Văn Hiến” trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi: Ai Đã Gọi Việt Nam Là Một Nước Văn Hiến? Phạm Cao Dương Văn hiến chi bang Câu văn “Duy ngã Đại Việt chi quốc thực vi văn hiến chi bang” mà học giả Trần Trọng Kim, trong Việt Nam Sử Lược dịch … Tiếp tục đọc