Tagged with Assassin

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 9

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 9

CHƯƠNG 9 : TAI ƯƠNG 474 – 783 SH [1081 – 1381 CN] Tamim Ansary Trần Quang Nghĩa dịch Tấn Công Từ Phía Tây Thực ra, có đến hai thảm hoa, một nhỏ, một lớn. Thảm họa nhỏ đến từ phía tây. Ở vào thời điểm này, người Hồi biết rất ít về Tây Âu  như sau … Tiếp tục đọc

Hội Kín : Bên Trong Hội Tam Điểm, Hội Yakuza, Hội Đầu Lâu Cốt và những Tổ Chức Bí Mật tai tiếng nhất thế giới

Hội Kín : Bên Trong Hội Tam Điểm, Hội Yakuza, Hội Đầu Lâu Cốt và những Tổ Chức Bí Mật tai tiếng nhất thế giới

John Lawrence Reynolds Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 GIỚI THIỆU Bọn Điên, Kẻ Sợ Hãi và những Tên Cuồng Tín Họ là trong số những hội viên đáng sợ nhất của những hội kín đầu tiên, một nhóm người sống lén lút đều bị các công dân của … Tiếp tục đọc