Tagged with anh

Nữ hoàng biển cả Grace O’Malley

Nữ hoàng biển cả Grace O’Malley

Thùy Dương Dữ dội, bạo liệt, mạnh mẽ như một người đàn ông, Grace O’Malley sinh ra để thuộc về biển cả và đã trở thành một nữ cướp biển, một thuyền trưởng, một nhà buôn, một tộc trưởng nổi tiếng ở Ailen trong những năm 1500. Không chỉ là một “nữ hoàng” cướp biển … Tiếp tục đọc

Trận Poitiers năm 1356

Trận Poitiers năm 1356

biên dịch : Hongsonvh Những sự kiện lớn giữa Pháp và Anh trước khi xảy ra trận Poitiers Năm 1347 Vùng Bearn tự tuyên bố là một tiểu quốc độc lập bởi Bá tước Gaston Phoebus của Foix nhưng không được nhà vua Pháp chấp nhận. Bệnh dịch “ Black Death” loang tới Marseilles. Năm … Tiếp tục đọc