Tagged with anh

Trận Crécy năm 1346

Trận Crécy năm 1346

Trận Crécy-1346 biên dịch hongsonvh Bối cảnh Như đã nói ở phần trước trực hệ trưởng của Nhà Capetian đã qua đời để lại ba người thừa kế nam: Louis X, Philip V và Charles IV. Isabella-người con thứ tư của vua Phillip IV đã kết hôn với Edward II của Anh và năm 1312 … Tiếp tục đọc