Tagged with an nam

Bàn về khởi nghĩa Dương Thanh

Bàn về khởi nghĩa Dương Thanh

Đặng Thanh Bình Bài viết chỉ dừng lại ở việc đặt một giả thuyết khác về cuộc khởi nghĩa của Dương Thanh hay nói cách khác bài viết góp những bằng chứng cho ghi chép của Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt sử ký toàn thư Cuộc khởi nghĩa Dương Thanh năm 819 tại An … Tiếp tục đọc