Tagged with tây tạng

Jesus ở Ấn Độ, Tây Tạng và Ba Tư

Jesus ở Ấn Độ, Tây Tạng và Ba Tư

Trần Quang Nghĩa (Dịch từ bản thuyết minh của video cùng tên của Rainbowlightstudio) Hầu như mọi điều chúng ta biết về Jesus là từ Kinh Thánh. Từ Kinh Thánh chúng ta có thể đọc những lời kể chi tiết về những gì Jesus nói và làm qua bốn sách Phúc Âm Tân Ước: Sách … Tiếp tục đọc

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ

Đạt-Lai Lạt-Ma (達賴喇嘛) là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách-Lỗ (格魯派, gelugpa) hay còn gọi là Hoàng mạo phái (黃帽派) tức phái mũ vàng.Đạt-Lai Lạt-Ma là đọc theo phiên âm Hán Việt (達賴喇嘛). “Đạt-Lai” có gốc từ tiếng Mông Cổ nghĩa là “biển … Tiếp tục đọc

Tìm Hiểu về Mạn-đà-la

Tìm Hiểu về Mạn-đà-la

Tìm Hiểu về Mạn-đà-la: Phương tiện Tu Học Đầy Tính Nghệ Thuật của Mật tông Tây Tạng Võ Quang Nhân Các bạn thân mến, Nếu có một dịp được chứng kiến cảnh các vị sư Tây Tạng thực hiện đồ hình Mạn-đà-la (Anh: mandala, Phạn: maṇḍala, Tây Tạng: dkyil ‘khor, Hoa: 曼荼羅) thì chắc hẳn … Tiếp tục đọc

Lịch sử và hoàn cảnh Tây Tạng

Lịch sử và hoàn cảnh Tây Tạng

Trích từ  Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng Người dịch  : Tâm Trí I. LỊCH SỬ TÂY TẠNG Không rõ sử cổ đại của dân tộc Tây Tạng như thế nào, nay chỉ dựa vào những ghi chép trong cổ sử Trung Quốc để có được những hiểu biết về dân tộc Tây Tạng. Theo … Tiếp tục đọc