Tagged with tây bắc

Quá trình dựng đặt các đơn vị hành chính tỉnh Hòa Bình

Quá trình dựng đặt các đơn vị hành chính tỉnh Hòa Bình

Khổng Đức Thiêm Xét thấy dân Mường ở vùng núi phía Tây đồng bằng và các tỉnh miền Nam Bắc Kỳ từ xưa vẫn được đặt dưới một chế độ hành chính đặc biệt, vì vậy, để có thể ngăn chặn một cách hiệu quả sự xâm nhập của kẻ nghịch nhằm giữ nguyên trong … Tiếp tục đọc

Yên Dũng xưa

Yên Dũng xưa

  Khổng Đức Thiêm  Yên Dũng ngày nay được hợp thành từ 3 huyện Cổ Dũng, Yên Việt và Phượng Nhỡn có diện tích là 185,9km2 nằm ở phía đông nam tỉnh Bắc Giang. Đây là một bình nguyên nhỏ trải đều đôi bờ sông Thương và giữa hạ lưu hai sông Lục Nam và … Tiếp tục đọc

Huyện Văn Yên

Huyện Văn Yên

Khổng Đức Thiêm   Huyện Văn Yên được thành lập ngày 1-3-1965 theo Quyết định số 117-CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 16-12-1964 bao gồm 6 xã của Văn Bàn và 19 xã của Trấn Yên – Yên Bái cụ thể như sau: – Văn Bàn: Đông An, Lâm Giang, Lang Thíp, … Tiếp tục đọc

Huyện Trạm Tấu

Huyện Trạm Tấu

  Khổng Đức Thiêm  Cùng với việc Khu tự trị Thái Mèo được đổi tên thành Khu tự trị Tây Bắc, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II, ra ngày 27-12-1962, còn cho phép lập tỉnh Nghĩa Lộ – mà hầu hết đất đai thuộc tỉnh Yên Bái cũ (Than Uyên, Mù … Tiếp tục đọc