Tagged with stalin

Khi Stalin đối mặt với Hitler- Ai hơn ai?

Khi Stalin đối mặt với Hitler- Ai hơn ai?

 Nguồn: “When Stalin Faced Hitler – Who Fooled Whom?”, Foreign Affair 19/9/2017 Tác Giả: Stephen Kotkin Biên Dịch: Nguyễn Hữu Toàn Cho tới trước năm 40 tuổi, Joseph Stalin đạt rất ít thành tựu. Ông sinh năm 1878 trong một gia đình nghèo ở Gori, Georgia, nơi sau này trở thành một phần của đế … Tiếp tục đọc

Làn sóng phi Stalin hóa thứ ba ở Nga

Làn sóng phi Stalin hóa thứ ba ở Nga

The Third Wave of Russian De-Stalinization, MASHA LIPMAN, Foreign Policy   Hiếu Tân dịch. Nguồn  Phải chăng Kremlin cuối cùng đã thừa nhận lịch sử đen tối của nó? “Tội ác Katyn[1] phạm theo lệnh trực tiếp của Stalin và những nhà lãnh đạo khác của Liên xô” Dòng trên đây, từ một tuyên bố chính thức phát đi … Tiếp tục đọc