Tagged with siam

Quan hệ của Nhật Bản với vương quốc Siam TK XVI-XVII

Quan hệ của Nhật Bản với vương quốc Siam TK XVI-XVII

PGS.TS Nguyễn Văn Kim Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Siam (Thái Lan) là nước sớm có nền thương mại hàng hải phát triển. Từ năm 1371 đến 1503, trong khuôn khổ chế độ cống nạp của một nước phiên thuộc, triều đình Siam đã cử 78 phái đoàn ngoại giao – thương … Tiếp tục đọc