Tagged with nước mỹ

Nội chiến Mỹ chấm dứt

Nội chiến Mỹ chấm dứt

Tướng U. Grant chấp nhận tướng Lee ra hàng tại một ngôi nhà dân ở Appomattox, Virginia Đặng Đình Cung Ngày mồng một tháng tư 1865, đoàn quân của tướng Robert Lee, chỉ huy trưởng quân đoàn North Virginia của phe Confederate1, thất trận ở Five Forks. Sau khi bị tướng Ulysses Grant, thống soái … Tiếp tục đọc

Chính sách của Mỹ đối với các cường quốc Châu Âu trong việc mở rộng lãnh thổ (1787 – 1861)

Chính sách của Mỹ đối với các cường quốc Châu Âu trong việc mở rộng lãnh thổ (1787 – 1861)

Lê Thành Nam Trích Luận án Tiến sĩ lịch sử 1. Chính sách của Mỹ đối với Pháp ở lãnh thổ Louisiana Louisiana là vùng lãnh thổ rộng lớn, được giới hạn từ phía tây sông Mississippi đến dãy núi Rocky, phía bắc giáp Canada, phía nam chạy đến vịnh Mexico, có hải cảng New Orleans, điểm … Tiếp tục đọc