Tagged with nước anh

Sự thay đổi tương quan lực lượng hải quân Anh và Hà Lan nữa sau thế kỷ XVII

Sự thay đổi tương quan lực lượng hải quân Anh và Hà Lan nữa sau thế kỷ XVII

Tàu Hà Lan tấn công tàu Anh trong chiến dịch ở Chatham 1667 -tranh của Jan-van-Leyden (1669)  Trần Ngọc Dũng Khoa Lịch sử, ĐH SP Hà Nội Từ sau những cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI, lịch sử hàng hải thế giới có những bước phát triển và thay đổi không ngừng. … Tiếp tục đọc