Tagged with nhà lê

Lời thề Lũng Nhai

Lời thề Lũng Nhai

Hoàng Xuân Hãn Kề phía Nam thị-xã Thanh-hoá, có làng Kiều-đại, là quê-ngoại của Lê Duy-Bang, thuộc dòng thứ sáu anh ruột Lê Lợi. Năm 1556, dòng Lê Lợi dứt, chúa Trịnh Kiểm tìm Duy-Bang ở đó, bèn lập làm vua để chống Mạc : tức là Anh-tông. Vì vậy, Kiều-đại trở thành quý-hương của … Tiếp tục đọc

Bình Ngô đại cáo

Bình Ngô đại cáo

 Nguyễn Trãi, người dịch: Ngô Tất Tố Thay trời hành hoá, hoàng thượng truyền rằng.Từng nghe:Việc nhân nghĩa cốt ở yên dânQuân điếu phạt trước lo trừ bạoNhư nước Đại Việt ta từ trướcVốn xưng nền văn hiến đã lâuNúi sông bờ cõi đã chiaPhong tục Bắc Nam cũng khácTừ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời … Tiếp tục đọc

Trở lại vụ án Lệ Chi Viên

Trở lại vụ án Lệ Chi Viên

Nguyễn Công Lý (Tưởng niệm 570 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi 1380-1442) Những gì sắp trình bày ở đây không phải là hoàn toàn mới, bởi trước đây các nhà nghiên cứu ít nhiều đã đề cập về vấn đề này rồi. Nhưng cái mới ở đây là trên cơ … Tiếp tục đọc