Tagged with Nguyễn Văn Nghệ

Trời sinh Volodymyr Zelensky để lãnh đạo cuộc chiến vệ quốc của nước Ukraine

Trời sinh Volodymyr Zelensky để lãnh đạo cuộc chiến vệ quốc của nước Ukraine

     Nguyễn Văn Nghệ     Ngày 24/2/2022 Putin đã xua quân sang xâm chiếm nước Ukraine. Nga gọi việc xâm chiếm Ukraine bằng một cụm từ mỹ miều: “Chiến dịch quân sự đặc biệt”. Ngày 2/3/2022 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết về “Hành động xâm lược Ukraine”, có 141 … Tiếp tục đọc

Nga xâm lược Ukraine

Nga xâm lược Ukraine

     Nguyễn Văn Nghệ      Ngày 24/2/2022 quân đội Nga tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào quốc gia có chủ quyền là Ucraina. Phía Nga gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt”, còn phương Tây gọi là “Nga xâm lược Ucraina”.    Thế nào là xâm lược, xâm … Tiếp tục đọc