Tagged with Nguyễn Bê

Sử lược

Sử lược

TS Nguyễn Bê      Bài viết hầu hết được sử dụng hình động để mô tả quá trình hoặc những sự thay đổi cùng tính chất trong lịch sử Việt Nam.      Các sự kiện được sắp xếp từ phải sang trái trên một đường thẳng gọi là trục thời gian với ký hiệu các … Tiếp tục đọc

Hôn nhân cận huyết thời nhà Trần

Hôn nhân cận huyết thời nhà Trần

TS Nguyễn Bê Nhà Trần được lịch sử đánh giá là một triều đại tiếp tục mở rộng và phát triển sự hưng thịnh của Đại Việt có từ thời nhà Lý và được lưu danh bởi những võ công hiển hách nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên nhà Trần cũng để lại … Tiếp tục đọc