Tagged with Người Hy Lạp cổ đại

Người Hy Lạp cổ đại- Phần 5 (Hết)

Người Hy Lạp cổ đại- Phần 5 (Hết)

PHẦN V : MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM Stephen Batchelor Trần Quang Nghĩa dịch CHƯƠNG 23  10 PHÁT MINH VĨ ĐẠI CỦA NGƯỜI HY LẠP Những khám phá của Archimedes Archimedes  phát minh rất khỏe đến độ khó tin – và  ông cũng là nhà toán học, nhà vật lý, và nhà thiên văn. Ông ra đời … Tiếp tục đọc