Tagged with minh mạng

Doãn Uẩn một nhân vật lịch sử hiệt kiệt dưới thời Nguyễn

Doãn Uẩn một nhân vật lịch sử hiệt kiệt dưới thời Nguyễn

Nguyễn Hữu Hiệp An Tây mưu lược tướng Tuy Tỉnh Tử, Tổng đốc An – Hà (An Giang, Hà Tiên) Doãn Uẩn, sinh năm Ất mão (1795), người làng Ngoại Lãng Điền, huyện Thư Trì, phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam Hạ (sau là xã Ngoại Lãng, tỉnh Nam Định). Trước ông tên là Ôn, … Tiếp tục đọc

Về hoàng tử Cảnh

Về hoàng tử Cảnh

Nguyễn Thị Chân Quỳnh Cho tới nay, phần đông chúng ta chỉ biết Hoàng tử Cảnh sang Pháp rồi về nước, chết vì bệnh đậu mùa, nhưng không mấy người rõ chết năm bao nhiêu tuổi, đã làm nên sự nghiệp gì, Hoàng tử là con người như thế nào vv. ? Đến đầu thế … Tiếp tục đọc