Tagged with Long Vũ

Chiến tranh Ogaden – nội chiến lớn nhất của phe XHCN

Chiến tranh Ogaden – nội chiến lớn nhất của phe XHCN

Long Vũ / ncls group Năm 1969 được coi là năm mở đầu xung đột trong khối XHCN với cuộc chiến ở biên giới Trung – Xô. Năm 1979 được coi là năm hỗn loạn của phe XHCN với hàng loạt xung đột: Việt Nam – Campuchia, Việt Nam- Trung Quốc, Uganda – Tanzania, nổi … Tiếp tục đọc