Tagged with La Mã

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 2)

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 2)

Gia tài của đế chế La Mã Tôn Thất Thông  CHLB Đức Người La Mã tiếp thu nền văn minh Hy Lạp một cách chọn lọc và áp dụng rộng rãi trong đế chế. Nhưng họ rất thực dụng và thể hiện tính chất đó qua nhiều dạng thức khác nhau. Họ pha chế nền … Tiếp tục đọc

Văn minh phương Tây: Đế chế La Mã

Văn minh phương Tây: Đế chế La Mã

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập Một thành nhỏ ở Ý trỗi lên trở thành một trong những đế chế vĩ đại nhất và lực lượng có ảnh hưởng nhất của Văn minh Phương Tây Thông qua Quân đội và Chiến tranh, người La Mã đã xây dựng nên một đế chế để lại … Tiếp tục đọc