Tagged with La Mã

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 2)

Lịch sử văn minh Châu Âu (bài 2)

Gia tài của đế chế La Mã Tôn Thất Thông  CHLB Đức Người La Mã tiếp thu nền văn minh Hy Lạp một cách chọn lọc và áp dụng rộng rãi trong đế chế. Nhưng họ rất thực dụng và thể hiện tính chất đó qua nhiều dạng thức khác nhau. Họ pha chế nền … Tiếp tục đọc