Tagged with Hoàng Công Lương

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 11: THỬ BIỆN HỘ CHO BS HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 11: THỬ BIỆN HỘ CHO BS HOÀNG CÔNG LƯƠNG

THỬ BIỆN HỘ CHO BS HOÀNG CÔNG LƯƠNG  Nguyễn Ngọc Lanh I- MỞ ĐẦU Biện hộ cho BS Lương không dễ, vì phía kết tội (như ta thấy diễn biến ở 2 phiên sơ thẩm) rất quyết tâm bỏ tù nhân vật này. Hơn nữa, chúng ta không phải lựat sư bào chữa, do đó … Tiếp tục đọc

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 3

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 3

Bài 3. NHỮNG ĐIỀU NỔI BẬT DỄ THẤY Nguyễn Ngọc Lanh Có thể tin rằng vụ án Hoàng Công Lương sẽ đi vào Lịch Sử Tư Pháp Việt Nam. Trên chặng đường này, bước đầu tiên, nó sẽ chiếm một mục từ vững chắc trong Từ Điển Wikipedia… Nói khác, tại Wikipedia, nó vẫn còn được … Tiếp tục đọc