Tagged with Hoàng Công Lương

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 13

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 13

Hạnh phúc thay: BS Hoàng Công Lương được xử theo Luật 2015, thay vì 2003  Nguyễn Ngọc Lanh LUẬT HÌNH SỰ 2003: Lạc hậu; phải thay thế   Luật này tiến bộ chưa từng thấy, nếu… so với quá khứ – Đúng! Luật 2003 tiến bộ “chưa từng thấy” nếu so với quá khứ. Cách … Tiếp tục đọc

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 12 : CẤP TRÊN ĐỔ TỘI CHO CẤP DƯỚI

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 12 : CẤP TRÊN ĐỔ TỘI CHO CẤP DƯỚI

CẤP TRÊN ĐỔ TỘI CHO CẤP DƯỚI Nguyễn Ngọc Lanh Xin nói ngay, nếu các cơ quan tư pháp công bằng, nghiêm minh và thực thi nguyên tắc suy đoán vô tội… thì cấp lãnh đạo (cấp trên) ở bệnh viện tỉnh Hòa Bình (như đồng chí Hoàng Đình Khiếu) không thể dùng bất cứ … Tiếp tục đọc

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 11: THỬ BIỆN HỘ CHO BS HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 11: THỬ BIỆN HỘ CHO BS HOÀNG CÔNG LƯƠNG

THỬ BIỆN HỘ CHO BS HOÀNG CÔNG LƯƠNG  Nguyễn Ngọc Lanh I- MỞ ĐẦU Biện hộ cho BS Lương không dễ, vì phía kết tội (như ta thấy diễn biến ở 2 phiên sơ thẩm) rất quyết tâm bỏ tù nhân vật này. Hơn nữa, chúng ta không phải lựat sư bào chữa, do đó … Tiếp tục đọc