Tagged with Bảo Đại

Vua Bảo Đại và dấu ấn 13 năm chấp chính (1932 – 1945)

Vua Bảo Đại và dấu ấn 13 năm chấp chính (1932 – 1945)

Hồ Thị Thu Nhuần* Bảo Đại vị hoàng đế thứ 13 đồng thời cũng là vị vua cuối cùng của vương triều Nguyễn (1802 – 1945). Ông sinh ngày 22.10.1913, năm 9 tuổi ông sang Pháp du học. Sau khi vua Khải Định qua đời, vua Bảo Đại được đưa về Huế làm lễ kế … Tiếp tục đọc