Tagged with Vũ Trinh

Chân dung kẻ sĩ Nguyễn Du Qua bài “Thái Bình mại ca giả”

Chân dung kẻ sĩ Nguyễn Du Qua bài “Thái Bình mại ca giả”

Nước sông Ngân đâu có đủ để rửa sạch được vết nhơ của đội quân Hán và bọn tay sai đã gây muôn ngàn khổ đau cho dân tộc này. .. Là chứng nhân lịch sử trong đoạn nhiễu nhương nhất của dân tộc mình, Nguyễn Du hé cho ta thấy một phần nào tâm tư của một kẻ sĩ Bắc Hà Tiếp tục đọc