Tagged with Umayyad Caliphate

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 6

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 6

CHƯƠNG 6 : THỜI KỲ ABBASID 120 – 350 SH [737 – 961 CN] Tamim Ansary Trần Quang Nghĩa dịch Các hậu duệ của Yazid cai trị một số thời đại. Họ đan một cuộn chỉ quyền lực củng cố trên khắp thế giới Hồi giáo,  mỏ rộng quyền bá chủ đến tận Tây Ban Nha … Tiếp tục đọc

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 5

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 5

CHƯƠNG 5 : ĐẾ CHẾ UMAYYAD 40-120 SH [661-737 CN] Tamim Ansary  Trần Quang Nghĩa dịch Tất nhiên,  Mu’awiya không tự thể hiện mình là người người đã kết thúc kỷ nguyên tôn giáo. Ông tự phong là kha-lip và tuyên bố mình tiếp tục sứ mạng vĩ đại như các nhà tiền nhiệm. Vào cuối đời,  … Tiếp tục đọc