Tagged with trung đông

Hai cuộc cách mạng định hình đất nước Iraq thời hiện đại

Hai cuộc cách mạng định hình đất nước Iraq thời hiện đại

Bài viết này tổng hợp những tư liệu về 2 cuộc cách mạng 1958 và 1963 ở Iraq, nhằm giải thích được những vấn đề căn bản của lịch sử, chính trị Iraq và Trung Đông thời hiện đại. Hy vọng có thể xóa bớt 1 vùng trắng trong kiến thức lịch sử Iraq hiện nay Tiếp tục đọc

Bán đảo Ả rập

Bán đảo Ả rập

Nguyễn Hiến Lê (1969) Phần thứ nhất. MỘT CHÚT LỊCH SỬ  CHƯƠNG I. BẢN LỀ CỦA BA CHÂU: Á, PHI, ÂU  Nhiều tác giả gọi bán đảo Ả Rập là tiền đồn của châu Á. Tôi nghĩ danh từ đó nên dành cho miền Tiểu Á, còn trọn bán đảo Ả Rập thì nên gọi là bản … Tiếp tục đọc