Tagged with trung đông

Iraq cổ đại (Phần 21)

Iraq cổ đại (Phần 21)

CHƯƠNG 21 : VINH QUANG CỦA ASSYRIA Georges Roux Trần Quang Nghĩa dịch Thời trị vì của Ashurbanipal, như thời trị vì của Hammurabi, là một thời kỳ trọng đại trong lịch sử Iraq cổ đại và cần phải tạm dừng lại để xem xét. Đã mô tả dài dòng đế chế Assyria được thành lập … Tiếp tục đọc

Iraq cổ đại (Phần 19)

Iraq cổ đại (Phần 19)

 CHƯƠNG 19: ĐẾ CHẾ ASSYRIA Georges Roux Trần Quang Nghĩa dịch Cuộc nổi dậy năm 827 TCN không phải là một vụ khủng hoảng triều đại theo nghĩa thông thường; đó là một cuộc khởi nghĩa của giới quý tộc nông thôn và các công dân tự do Assyria  chống lại các chóp bu của vương quốc: … Tiếp tục đọc

Iraq cổ đại (Phần 15)

Iraq cổ đại (Phần 15)

 Chương 15 : NGƯỜI KASSITE Georges Roux Trần Quang Nghĩa dịch Sau khi khảo sát rộng lớn, tuy sơ lược, về vùng Cận Đông, giờ đây chúng ta phải quay về Mesopotamia, nơi chúng ta đã bỏ đi, chắc bạn còn nhớ, vào cuối thời trị vì của Hammurabi, vào giữa thế kỷ 18 TCN. Những chuyến … Tiếp tục đọc

Iraq cổ đại (Phần 12)

Iraq cổ đại (Phần 12)

Chương 12 : HAMMURABI Georges Roux Trần Quang Nghĩa dịch  Chiến thắng bốn ông hoàng hùng mạnh và thống nhất Mesopotamia tự thân đã là những thành tựu đáng kể đủ để tách biệt Hammurabi là một trong những quân vương Mesopotamia vĩ đại nhất. Nhưng Vua Babylon không chỉ là thủ lĩnh chiến binh lừng … Tiếp tục đọc