Tagged with trận crecy

Chiến Tranh Trăm Năm: một thế kỷ đẫm máu

Chiến Tranh Trăm Năm: một thế kỷ đẫm máu

Jason Ho /ncls group Là một trong những khu vực có tầm chiến lược quan trọng ở Châu Âu, là một vương quốc rộng lớn và thịnh vượng thời Trung Cổ, Pháp luôn là một quốc gia xoay vòng trong đấu tranh, âm mưu, chiến tranh và tranh giành quyền lực. Kể từ khi thành … Tiếp tục đọc