Tagged with tín ngưỡng thờ Mẫu

Về tục thờ Bà Đen ở Nam Bộ

Về tục thờ Bà Đen ở Nam Bộ

Về tục thờ Bà Đen ở Nam Bộ  (Qua nghiên cứu khu du lịch Núi Bà Đen, Tây Ninh) Huỳnh Thiệu Phong Nếu như ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, dạng thức thờ Bà Chúa Xứ ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ trong tâm thức của cộng đồng người trong khu vực này thì … Tiếp tục đọc

Đặc điểm của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ và mối quan hệ với bảo tồn bản sắc văn hóa

Đặc điểm của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ và mối quan hệ với bảo tồn bản sắc văn hóa

Huỳnh Thiệu Phong Đặt vấn đề Đảm bảo sự cân bằng trong đời sống tinh thần chưa bao giờ là một việc làm dư thừa. Trong cuộc sống công nghiệp hiện nay, những giá trị thuộc phạm trù văn hóa tinh thần không ngừng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong đời sống sinh … Tiếp tục đọc