Tagged with Thi hào Homère

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 9

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 9

THI CA KHÚC IX: UY LĨNH RỜI ĐẢO PHAN XUYÊN ĐỂN QUÊ HƯƠNG AN THẠCH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ TÓM LƯỢC : Mọi người trong triều đình vua  An Chính Vương  say mê chuyện ly kỳ của Uy Lĩnh. Vua mời mọi người dự buổi chiêu đãi Uy Lĩnh lần cuối. Hôm sau đưa … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 7

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 7

THI  CA  KHÚC  VII: CHIÊU  HỒ̀N  NGƯỜI CHẾT  Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ    TÓM LƯỢC:  Nghe lời tiên nữ Phù Lê, Uy Lĩnh và các bạn vượt Đại Dương đến xứ  Sim Mê Liên, nơi cửa vào cõi Âm của Thần Dạ Đài. Uy Lĩnh dâng lễ vật, cắt cổ hai con vật … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 6

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 6

THI CA KHÚC  VI: ĐẾN ĐẢO  THẦN GIÓ    Ê–ÔN ĐẾN XỨ  NGƯỜI  KHỔNG LỒ   LÉT  TRI GÔNG VÀ CUỘC  KỲ NGỘ VỚI  TIÊN NỮ PHÙ LÊ Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát TÓM LƯỢC :   Đến đảo Thần Gió  Ê- Ôn (Eole), Uy Lĩnh và tùy tùng  được tiếp đón trọng … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 5

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 5

THI CA KHÚC  V: CUỘC PHIÊU LƯU CỦA UY LĨNH ĐÁNH THÀNH  SI CÔN, ĐẾN LÔ  TÔ  PHA- ĐẾ́N XỨ NGƯỜI KHỔNG LỒ ĐỘC NHÃN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát   TÓM LƯỢC :  Uy Lĩnh xưng danh và kể lại những gian nan từ sau khi rời thành Troa. Trước … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 3

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 3

UY LĨNH ĐẾN CUNG ĐIỆN VUA AN CHÍNH VƯƠNG Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát TÓM LƯỢC:  Sau khi công chúa Nam Chi Ca trở về lâu đài. Uy Lĩnh đến thành phố. Thần Nữ Quán Trí Tuệ hoá thành em bé cầm lẵng hoa hướng dẫn và bọc chàng trong … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 1

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 1

  Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát   THI CA KHÚC I TÌ̀NH YÊU TIÊN NỮ CALYPSO VÀ NỖI LÒNG ULYSSE TÓM LƯỢC Khẩn cầu Thần nữ Ly Tao (Muses) truyền thi hứng. Chuyện kể từ lúc Uy Lĩnh ( Ulysse) bị đấm thuyền trôi dạt vào đảo tiên nữ Kiều … Tiếp tục đọc

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 10)

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 10)

THI CA KHÚC  IX. ĐOÀN SỨ GIẢ ĐẾN THUYẾT PHỤC KHẨN CẦU ACHILLE Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ  thơ lục bát TÓM LƯỢC:         Agamemnon triệu cuộc họp, đề  nghị các thủ lĩnh Hy Lạp, bỏ cuộc vây thành. Diomède chống lại, mọi người đều đồng ý theo Diomède. Bảy viên tướng trẻ xung … Tiếp tục đọc