Tagged with Thảm sát 1965 tại Indonesia

Thảm sát 1965 tại Indonesia – Ai phải nói lời xin lỗi?

Thảm sát 1965 tại Indonesia – Ai phải nói lời xin lỗi?

Cuộc đại thảm sát kinh hoàng tại Indonesia kéo dài suốt 2 năm (1965 – 1966), được mở đầu bằng cuộc chính biến bất thành của những người thân cộng đúng ngày này cách đây tròn 50 năm (30/9/1965) là một trong những tội ác chống nhân loại đáng ghê tởm mà con người đã … Tiếp tục đọc