Tagged with Thái Lan

Lịch sử Thái Lan

Lịch sử Thái Lan

Tác giả: Phạm Văn Tuấn Nguồn gốc. Người Thái Lan tự hào về đất nước của họ đã không là một thuộc địa của cường quốc tây phương nào vào cuối thế kỷ 19, quê hương của họ cũng không bị nội chiến tàn phá dù cho nền chính trị có gặp các xáo trộn. … Tiếp tục đọc