Tagged with Tây Vực

Con đường tơ lụa

Con đường tơ lụa

Trần Yên Thảo & Lâm Hoàng Lân Biên soạn đề tài này, ngoài những sách tham khảo đã liệt kê, chúng tôi có sử dụng số lớn tư liệu, nhờ bạn bè ghi chép qua nhiều năm, tại các thư viện Cam Túc, Thanh Hải và Tân Cương (Trung Quốc). Đó là những tư liệu … Tiếp tục đọc

Tìm hiểu về đất Tây Vực, Trung Quốc

Tìm hiểu về đất Tây Vực, Trung Quốc

Trích từ sách Phật Giáo Tây Vực Tuệ Khai/Thích Tâm Nhãn Tây Vực là cách người Trung Quốc ngày xưa gọi các nước nằm ở phía Tây của Trung Quốc. Nó được ghi chép trong các biên niên sử Trung Hoa từ khoảng thế kỷ 3 TCN tới thế kỷ 7 và để nói tới khu vực ở phía tây Ngọc Môn quan và Dương … Tiếp tục đọc