Tagged with tây sơn

Lê Chất

Lê Chất

Quách Tấn và Quách Giao Lê Chất sanh năm 1768 tại làng Bình Trị, huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn (nay là ấp Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Thuở nhỏ ông theo cha là Lê Trung học văn lẫn võ. Lớn lên nhờ đi du ngoạn khắp vùng thuộc … Tiếp tục đọc

Vua Gia Long xử phạt Tây Sơn

Vua Gia Long xử phạt Tây Sơn

Giáo sĩ La Bissachère Gia Long về Nam-hà, nghỉ ngơi vài tháng, rồi lo việc xử tội những kẻ vua đã bắt được làm tù binh(1). Tôi(2) có sai một người vào triều để xin một đặc ân; người đó được vào sổ những kẻ có phép vào trong cung điện cùng ở trước mặt … Tiếp tục đọc