Tagged with số viết

Tannu Tuva – phiên bản thiếu của Mông Cổ

Tannu Tuva – phiên bản thiếu của Mông Cổ

Đăng Phạm / ncls group Dù hiện nay không còn trên bản đồ thế giới, nhưng thực tế trong Thế chiến thứ 2, đây vẫn là một quốc gia độc lập. Xét tương quan với láng giềng Mông Cổ, Tannu Tuva có lịch sử độc lập khá tương đồng. Tuy nhiên, điều thiếu xót duy … Tiếp tục đọc